Dịch vụ

Thủ tục sang tên hợp đồng điện sinh hoạt

  • 03:47 - 28/06/2012
  • 14926
Bạn Trần Thị Quyên hỏi: Gia đình em mới mua nhà tại Đà Nẵng, nay em muốn sang tên hợp đồng điện sinh hoạt thì thủ tục như thế nào? Em chưa có hộ khẩu ở Đà Nẵng thì có sang tên được không?
muabandienTrả lời:

1. Hồ sơ, thủ tục sang tên hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Căn cứ Luật Điện lực (Luật số 28/2004/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 6 từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 03 tháng 12 năm 2004), Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực, Quy trình Kinh doanh điện năng (ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-EVN-KD&ĐNT ngày 02/01/2008 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam), để sang tên hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, người đề nghị được sang tên đứng chủ hợp đồng (chủ hợp đồng mới) phải có hồ sơ đề nghị sang tên hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, hồ sơ gồm có:

a) Giấy đề nghị sang tên hợp đồng mua bán điện sinh hoạt (theo mẫu được phát miễn phí tại đơn vị Điện lực), có ý kiến đồng ý của chủ hợp đồng cũ;

b) Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt cần sang tên;

c) Hộ khẩu của chủ hợp đồng mới tại địa điểm dùng điện, hoặc một trong các giấy tờ đủ pháp lý chứng minh quyền sở hữu của chủ nhà mới tại nơi mua điện;

d) Xác nhận nợ tiền điện của chủ hợp đồng cũ. Trường hợp chủ hợp đồng cũ còn nợ thì phải có cam kết của chủ hợp đồng mới chịu trách nhiệm thanh toán số tiền nợ của chủ hợp đồng cũ.

Ngoài ra, người đề nghị được sang tên hợp đồng (chủ hợp đồng mới) phải có đủ điều kiện để ký kết hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, đó là: có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Đối với những người bị hạn chế hoặc mất hoặc không có năng lực hành vi dân sự, phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện theo quy định của pháp luật.

Khách hàng không phải đóng bất kỳ loại phí nào khi sang tên hợp đồng mua bán điện.

2. Trường hợp gia đình bạn đã mua nhà nhưng bạn chưa có hộ khẩu ở thành phố Đà Nẵng

Trong trường hợp này, hồ sơ đề nghị sang tên hợp đồng mua bán điện sinh hoạt của bạn gồm: ngoài các giấy tờ nêu tại các điểm a, b và d ở nội dung 1, bạn phải có thêm một trong các giấy tờ đủ pháp lý chứng minh quyền sở hữu của chủ nhà mới tại nơi mua điện (chẳng hạn như hợp đồng mua bán nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà... được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận).
Icon
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan