PHỤ TẢI NGUỒN
 Ngày 12/12/2018
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax

10128,40

Pmin

7432,30

Huy động nguồn Pdiesel

28,10

Pth.điện

4,91

Xem biểu đồ
SỐ LIỆU KINH DOANH
 Tính đến ngày: 31/03/2019
Số hộ dân có điện:

7.848.889

Khách hàng trực tiếp mua điện:

8.039.960

Số xã có điện:

2513  xã, đạt tỉ lệ: 100,00%

Số hộ nông thôn có điện:

5.191.393  hộ, chiếm tỉ lệ: 99,40%

Tổng thương phẩm theo thành phần (kWh):

16,67  tỷ kWh

Nông lâm - Ngư nghiệp - Thủy sản:

7,72%

Công nghiệp - Xây dựng:

59,26%

Thương nghiệp - Khách sạn - Nhà hàng:

3,66%

Quản lý tiêu dùng dân cư:

26,05%

Hoạt động khác:

3,31%

Xem biểu đồ

Khảo sát khách hàng
Theo Quý vị, hiện nay phương thức thanh toán tiền điện nào là thuận tiện nhất?


Gửi khảo sát  Xem kết quả

Tổng lượt truy cập
Hôm nay: 531
Hôm qua: 1020
Tháng này: 17836
Năm nay: 86270
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC