An toàn & Tiết kiệm điện

An toàn điện

Tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp 110kV.

Thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty Điện lực Cà Mau, đội Quản lý vận hành lưới Điện Cao Thế Cà Mau đã triển khai công tác phát quang hành lang an toàn lưới Điện cao áp110kV. Đảm bảo cung cấp...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Bình Thuận huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên năm 2020

Với mục đích nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên trong công tác an toàn vệ sinh lao động, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa nguy cơ dẫn đến mất an toàn lao động, cũng...

xem chi tiết

Tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu cho người lao động năm 2020

Công ty Điện lực Cà Mau phối hợp với Sở Y tế tỉnh Cà Mau, Công ty cổ phần huấn luyện kiểm định 6 - TP.HCM mở lớp huấn luyện sơ cấp cứu cho người lao động trực tiếp (nhóm 3 theo Nghị Định...

xem chi tiết

Điện lực Bắc Tân Uyên & giải pháp giảm sự cố , bảo đãm an toàn hành lang lưới điện cao áp

Thực hiện theo chỉ đạo của Công ty Điện lực Bình Dương tại văn bản số 423/Ctr-PCBD, ngày 10/02/2020, để đảm bảo việc cung ứng điện đầy đủ nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,...

xem chi tiết

Kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong nuôi tôm công nghiệp

Nhu cầu sử dụng điện của người dân cho mục đích nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Tân - tỉnh Cà Mau ngày càng tăng cao, các thiết bị điện sử dụng cho nuôi tôm công nghiệp ngày một đa dạng...

xem chi tiết