An toàn & Tiết kiệm điện

An toàn điện

Miền Nam: Cảnh giác cao an toàn về điện trong mùa mưa bão

Gần đây trên địa bàn một số tỉnh phía Nam đã xảy ra tình trạng mất an toàn về điện gây chết người và hư hại tài sản của người dân và của ngành Điện. Để khắc phục tình trạng này khi mùa mưa bão đang...

xem chi tiết