An toàn & Tiết kiệm điện

Tài liệu tuyên truyền

♻️Tiết kiệm tối đa, đảm bảo cung cấp điện ổn định khu vực miền Nam

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chủ động triển khai, áp dụng hàng loạt biện pháp để tiết kiệm điện tối đa nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn...

xem chi tiết

Câu chuyện truyền thanh “Tiết kiệm điện tưởng khó mà không khó"

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn do những biến động chung của nền kinh tế, nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nỗ lực cung cấp điện cho sự phát triển của kinh tế...

xem chi tiết

Câu chuyện truyền thanh " Sử dụng điện an toàn và tiết kiệm "

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 377 ngày 27/4/2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện...

xem chi tiết