Liên hệ

Liên hệ EVNSPC

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM

A: 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
T: (+84) 28 3822 1605
F: (+84) 28 3822 1751 - 3939 0138
E: info@evnspc.vn