Về chúng tôi

Sự kiện văn hóa

Công ty Điện lực Bình Phước 25 năm không tồn thu hoá đơn tiền điện

Trải qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, Công ty Điện lực Bình Phước (PCBP) xác định công tác thu tiền điện là khâu cuối...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Ninh Thuận: Tổ chức hội nghị người lao động năm 2023

Trong năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể CBNV và bằng các giải pháp điều hành hợp lý, hiệu quả,...

xem chi tiết