An toàn & Tiết kiệm điện

CUỘC THI "KHÁCH HÀNG VỚI GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ"

Thể lệ cuộc thi "Khách hàng với giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả”

Tất cả quý khách hàng đang sử dụng điện sinh hoạt hộ gia đình có ký hợp đồng mua điện (theo 6 bậc thang) trực tiếp với các Công ty Điện lực tại...

xem chi tiết

Hấp dẫn cuộc thi 'Khách hàng với giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả'

 Ngày 19/6, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết vừa phát động cuộc thi "Khách hàng với giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu...

xem chi tiết