Dịch vụ

Nâng cao dịch vụ khách hàng

Công ty Điện lực Đồng Tháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong dịch vụ khách hàng

Công tơ điện tử với chức năng đo ghi từ xa, giúp cho việc ghi chỉ số và tính tiền điện tiện lợi cho Điện lực và người dân, việc tính toán...

xem chi tiết

EVNSPC triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện giúp minh bạch thông tin và tuân thủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước

Hiện nay, EVN đang cung cấp các dịch vụ điện cho trên 99,65% hộ dân trên cả nước, kèm theo đó là lượng thông tin cần xử lý trong kỳ ghi chỉ...

xem chi tiết

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Điện lực miền Nam (TT CSKH) đã tập trung vào mục tiêu mang đến sự hài...

xem chi tiết

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Ngày 14/7/2023, tại Tiền Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác Kinh doanh và Dịch vụ...

xem chi tiết