Dịch vụ

Nâng cao dịch vụ khách hàng

Đảm bảo phòng dịch trong Công tác ghi chỉ số và thu tiền điện cho nhân viên điện lực và khách hàng

  Trong bối cảnh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội theo chị thị 16/CT-Tg để phòng chống dịch, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng...

xem chi tiết

Điện lực Mỏ Cày Nam thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

  Nhằm chung tay cùng cả nước phòng chống dịch và chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chính phủ đã ban...

xem chi tiết