Tin tức & truyền thông

PCTT & TKCN

Diễn tập công tác PCTT&TKCN

Ngày 08/07/2020 Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức “Diễn tập công tác PCTT&TKCN cấp Công ty năm 2020” dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ông Ngô Văn Dũng – Phó GĐKT Công ty, Trưởng ban chỉ đạo...

xem chi tiết