Dịch vụ

Tư vấn sử dụng điện

Công ty Điện lực Hậu Giang: Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Thực hiện theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và sự chấp thuận của UBND tỉnh về việc hướng đến không dùng tiền mặt trong thanh toán, Công ty Điện lực Hậu Giang đang tích cực triển...

xem chi tiết

Khi khách hàng tri ân ngành Điện

Thời gian qua, Công ty Điện lực Kiên Giang đáp ứng đủ nguồn điện cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Việc này được khách hàng trong tỉnh công nhận và ủng hộ. Để thấy được sự nỗ lực của ngành...

xem chi tiết

Chợ Mới: Ra quân tuyên truyền hình thức thu tiền điện không dùng tiền mặt

Sáng ngày 10/9/2019, trên địa bàn huyện Chợ Mới (An Giang), Điện lực Chợ Mới (Công ty Điện lực An Giang) phối hợp với Chi nhánh Viettel An Giang ra quân tuyên truyền hình thức thu tiền điện không...

xem chi tiết