An toàn & Tiết kiệm điện

Phòng chống tai nạn điện

Công ty Điện lực Long An tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

    Công ty điện lực Long An (PCLA) tập trung tổ chức, thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA), hạn chế tình trạng vi phạm, bảo đảm cấp điện ổn định, tránh...

xem chi tiết

Chấp hành pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp - Cần lắm ý thức của người dân

          Trong 04 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra 11 vụ sự cố hệ thống điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện Cao áp (HLATLĐCA). Nguyên nhân chính do người dân chặt...

xem chi tiết

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN KHU VỰC 3

Ngày 6/4/2021, tại Công ty Điện lực Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) khu vực 3 nhằm để tổ chức kiểm điểm, đánh giá công tác phối hợp...

xem chi tiết