Về chúng tôi

Thông cáo báo chí

Tình hình hoạt động tháng 10 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2023

 Trong tháng 10 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của...

xem chi tiết

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 9/11/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Căn cứ văn bản số...

xem chi tiết