Về chúng tôi

Thực thi văn hóa doanh nghiệp

Công ty Điện lực Hậu Giang thăm hỏi các gia đình chính sách nhân ngày 27/7

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), Công đoàn cơ sở, Ban nữ công và Đoàn thanh niên Công ty Điện lực...

xem chi tiết