Tin tức & truyền thông

Tin hoạt động trong EVN SPC

Xếp hạng tín nhiệm Tổng công ty Điện lực miền Nam

Từ năm 2010, Việt Nam chính thức vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Cũng có nghĩa là nền kinh tế đã có bước phát triển nhất định. Đây là một tín hiệu đáng mừng, song cũng đặt ra bài...

xem chi tiết

Điện lực miền Nam hướng đến trở thành doanh nghiệp số

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo hệ thống viễn thông dùng riêng... hướng tới trở thành doanh nghiệp số.

xem chi tiết

EVN SPC tổ chức Hội nghị trực tuyến Tập huấn công tác Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ

Để việc xây dựng kế hoạch và áp dụng công tác quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ vào hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hệ thống,...

xem chi tiết