An toàn & Tiết kiệm điện

Tiết kiệm điện

Điện lực Phú Tân với công tác phát triển điện mặt trời mái nhà

Điện lực Phú Tân - Công ty Điện lực Cà Mau (PCCM) luôn nhận định nhiệm vụ phát triển khách hàng sử dụng ĐMTMN là một trong những chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 PCCM đã giao cho Điện lực kế hoạch phấn đấu...

xem chi tiết

Tổng kết chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2020”

Thực hiện Kế hoạch số 776/PCCM-KD ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Công ty Điện lực Cà Mau, về việc hướng dẫn triển khai "Chương trình tiết kiệm điện" năm 2020. Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2020, Điện...

xem chi tiết

Điện lực Dĩ An tổ chức Hội thi "Gia đình tiết kiệm điện năm 2020"

Thực hiện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/08/2017 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và chương trình tiết kiệm điện năm 2020 của Công ty Điện lực Bình Dương, Điện...

xem chi tiết

Điện lực Dầu Tiếng tuyên truyền tiết kiệm điện an toàn, hiệu quả năm 2020

Tuyên truyền tiết kiệm điện an toàn và hiệu quả trong học đường được Điện lực Dầu Tiếng triển khai thực hiện hằng năm nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm của học sinh ngay từ khi các em còn...

xem chi tiết

Tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học năm học 2020-2021

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Trà Vinh về triển khai thực hiện Chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện (TIKĐ) trong trường học năm học 2020-2021, trong tháng 11/2002, Điện lực thành phố Trà...

xem chi tiết