Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư và phát triển lưới điện

đóng điện đưa vào vận hành Ngăn lộ 176 Trạm 110kV Ninh Phước và đoạn đường dây 110kV từ Trạm 110kV Ninh Phước đến NMĐMT SP Infra 1 thuộc công trình Đường dây 110kV Trạm 220kV Tháp Chàm - Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Ninh Thuận là một trong những địa phương thu hút các nhà đầu tư triển khai nhiều dự án điện mặt trời với qui mô lớn nhờ có vị trí thuận lợi và bức xạ nhiệt cao. Chính vì thế, việc tăng cường độ tin...

xem chi tiết

PC Đồng Nai: Đóng điện đưa vào vận hành máy 2 TBA 110kV Dầu Giây

Ngày 13/9, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã đóng điện đưa vào vận hành máy 2 trạm biến áp (TBA) 110kV Dầu Giây, nâng tổng công suất TBA lên 80 MVA

xem chi tiết

LÃNH ĐẠO EVNSPC KIỂM TRA THỰC ĐỊA CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 220KV KIÊN BÌNH - PHÚ QUỐC

Trong hai ngày 02& 03/9/2020, Ông Phạm Ngọc Lễ - Phó Tổng Giám đốc, Ông Hoàng Minh Dũng – Thành viên Hội đồng thành viên...

xem chi tiết