Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư và phát triển lưới điện

Bàn giao mặt bằng tuyến cho đơn vị thi công

Hiện tại, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của công trình Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (04 mạch) đã hoàn tất. Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam phối hợp với Công ty Tư vấn điện miền...

xem chi tiết

Đồng Nai: Xây dựng hệ thống lưới điện đáp ứng nhu cầu phát triển

     Với sản lượng tiêu thụ gần 14 tỷ kWh điện (năm 2020), tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 gần 7%/năm, Đồng Nai là một trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước về tiêu thụ điện. Những năm qua,...

xem chi tiết

Đóng điện đưa vào vận hành Trạm biến áp 110kV Đức Hòa 3 và đường dây đấu nối, tỉnh Long An

Với mục tiêu tăng cường khả năng cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu điện khu vực huyện Đức Hòa và đặc biệt là Khu công nghiệp Xuyên Á và các KCN lân cận của tỉnh Long An. Tổng công ty Điện lực miền Nam...

xem chi tiết

Đóng điện thành công trạm 110kV Giao Long

Ngày 20 tháng 12 năm 2020 Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đóng điện thành công đưa vào vận hành công trình trạm biến áp 110kV Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

xem chi tiết