Điện mặt trời

Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất ĐMTMN

DANH SÁCH CÁC TRẠM BIẾN ÁP/ĐƯỜNG DÂY CÒN KHẢ NĂNG ĐẤU NỐI ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

DANH SÁCH CÁC TRẠM BIẾN ÁP/ĐƯỜNG DÂY CÒN KHẢ NĂNG ĐẤU NỐI ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

xem chi tiết

Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất ĐMTMN

Tổng công ty Điện lực miền Nam công bố các trạm biến áp/ đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà tại 21 tỉnh/ thành...

xem chi tiết