Lĩnh vực hoạt động

Ứng dụng công nghệ

Trung tâm Điều hành SCADA hỗ trợ xử lý hoàn thiện tín hiệu SCADA các thiết bị 110kV tại tỉnh Cà Mau

Ngày 20-24/7/2020 vừa qua, Trung tâm Điều hành SCADA (TTĐH SCADA) đã phối hợp với Công ty Điện lực Cà Mau hoàn thiện mô hình kết nối và tín hiệu SCADA tại trạm biến áp 110kV Ngọc Hiển, Cà Mau, Đầm...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Long An với phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Vừa qua Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã tổ chức xét duyệt sáng kiến cấp Tổng công ty năm 2020 đợt 1, cùng với 11 giải pháp sáng kiến của các Công ty Điện lực: Bình Thuận, Sóc Trăng, Đồng...

xem chi tiết

EVNSPC tuyên truyền nhận thức cho CBCNV về bảo mật, an toàn thông tin

Những năm gần đây công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh và mọi mặt hoạt động ở các cấp được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đặc biệt chú trọng. Việc...

xem chi tiết