Lĩnh vực hoạt động

Ứng dụng công nghệ

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CÁC NGHIỆP VỤ TRÊN ERP ĐỂ QUẢN LÝ TỒN KHO TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Qua 3 năm thực hiện từ ngày 1/1/2017 đến nay, phần mềm ERP (Enterprise resourse planning_Kế hoạch quản lý nguồn lực) đã được triển khai trên toàn EVN SPC với nhiều phân hệ, trong đó lĩnh vực quản lý...

xem chi tiết

Cách mạng công nghệ - “đòn bẩy” cho ngành điện

 Trong xu thế phát triển của công nghệ 4.0, ngành, lĩnh vực nào bắt nhịp nhanh thì sẽ chiếm lĩnh, làm chủ và vươn lên vị trí dẫn đầu. Không ngoài xu thế đó, với sự đầu tư tương đối toàn diện từ hạ...

xem chi tiết

EVN SPC với Văn phòng điện tử và số hóa thông tin trong doanh nghiệp

Với sự phát triển không ngừng của cuộc cách mạng 4.0, mục tiêu hướng dến một văn phòng không giấy tờ - văn phòng điện tử đã là một trong những mục tiêu trọng tâm được các cấp lãnh đạo EVN SPC xác...

xem chi tiết