Lĩnh vực hoạt động

Ứng dụng công nghệ

Vai trò của người dùng cuối trong bảo đảm an toàn thông tin trong doanh nghiệp

Trong hoạt động của mỗi đơn vị, người dùng cuối – Lãnh đạo và Nhân viên – sử dụng các thiết bị như máy tính, ipad, điện thoại thông minh kết nối mạng nội bộ và Internet. Mỗi người dùng cuối không chỉ...

xem chi tiết

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp - Xu thế tất yếu để phát triển

        Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt động kinh doanh của tổ chức, với mục tiêu chính là gia tăng hiệu quả vận hành, nâng cao...

xem chi tiết

Giới thiệu giải pháp sao lưu, đồng bộ file và thư mục

Nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm trong công tác sao lưu, phục hồi các nguồn dữ liệu của cá nhân nói riêng và các nguồn dữ liệu của Tổng công ty Điện lực miền Nam nói chung, Công ty CNTT (SPCIT)...

xem chi tiết

Số hóa Cẩm nang kiểm tra sử dụng điện

Tình trạng vi phạm sử dụng điện, nhất là hành vi trộm cắp điện đang diễn ra khá phức tạp và ngày càng tinh vi trên địa bàn quản lý khu vực miền Đông Nam bộ, không chỉ gây tổn hại đối với ngành Điện...

xem chi tiết