Lĩnh vực hoạt động

EVN SPC với chuyển đổi số

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀO ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NHẬN THỨC AN TOÀN THÔNG TIN

Cùng với lộ trình Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của EVN nói chung và EVNSPC nói riêng, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam...

xem chi tiết

Triển khai khóa đào tạo CBM thiết bị 110kV trở xuống

Trong quý 4/2022, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam (SPC IT) đã phối hợp với Ban Kỹ thuật, Công ty Thí nghiệm điện miền Nam (TNĐMN),...

xem chi tiết

“Lịch An toàn” Phần mềm chuyển đổi số trong công tác an toàn

Hiện nay khái niệm chuyển đổi số không còn xa lạ đối với mọi người. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang trở thành xu hướng toàn cầu...

xem chi tiết

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ NHỮNG NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Để hoàn thành mục tiêu cơ bản chuyển đổi số vào năm 2022, phấn đấu trở thành doanh nghiệp số 2025; một trong những lĩnh vực trọng tâm mà Công ty...

xem chi tiết

ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VẬN HÀNH MÁY CẮT RECLOSER ONE TRÊN LƯỚI ĐIỆN

Trước khi ứng dụng giải pháp quản lý vận hành máy cắt RECLOSER ONE trong công tác quản lý lưới điện, thì khi các máy cắt điện...

xem chi tiết