Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Công ty Điện lực Sóc Trăng bồi huấn công tác chuyên môn về XDCB năm 2021 qua hội nghị trực tuyến Zoom

Công ty Điện lực Sóc Trăng tổ chức bồi huấn công tác chuyên môn về XDCB năm 2021 (Hội nghị trực tuyến qua Zoom) cho các đơn vị trực thuộc

xem chi tiết

Công ty Điện lực Vĩnh Long tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018

Sáng ngày 31/8/2021, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã tổ chức cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng cán bộ làm...

xem chi tiết