Lĩnh vực hoạt động

Phụ tải nguồn

Ngày 07/12/2021

Công suất (MW)
Phụ tải

Pmax

12.192,76

Pmin

8.237,79

Huy động nguồn

Pdiesel

0,00

Pth.điện

0,00

Tháng:
Năm:
Tìm kiếm: