Lĩnh vực hoạt động

Phụ tải nguồn

Ngày 10/12/2021

Công suất (MW)
Phụ tải

Pmax

10.398,55

Pmin

7.242,97

Huy động nguồn

Pdiesel

0,00

Pth.điện

0,00

Tháng:
Năm:
Tìm kiếm: