Lĩnh vực hoạt động

Phụ tải nguồn

Ngày 09/12/2022

Công suất (MW)
Phụ tải

Pmax

10.380,39

Pmin

6.589,09

Huy động nguồn

Pdiesel

0,00

Pth.điện

0,00

Tháng:
Năm:
Tìm kiếm: