Lĩnh vực hoạt động

Phụ tải nguồn

Ngày 06/12/2022

Công suất (MW)
Phụ tải

Pmax

10.004,91

Pmin

6.360,88

Huy động nguồn

Pdiesel

0,00

Pth.điện

0,00

Tháng:
Năm:
Tìm kiếm: