Lĩnh vực hoạt động

Phụ tải nguồn

Ngày 01/12/2023

Công suất (MW)
Phụ tải

Pmax

10.484,62

Pmin

7.982,98

Huy động nguồn

Pdiesel

0,00

Pth.điện

0,00

Tháng:
Năm:
Tìm kiếm: