Lĩnh vực hoạt động

Phụ tải nguồn

Ngày 11/12/2023

Công suất (MW)
Phụ tải

Pmax

10.139,35

Pmin

6.393,38

Huy động nguồn

Pdiesel

0,00

Pth.điện

0,00

Tháng:
Năm:
Tìm kiếm: