Lĩnh vực hoạt động

Phụ tải nguồn

Ngày 03/09/2019

Công suất (MW)
Phụ tải

Pmax

9.497,00

Pmin

4.992,00

Huy động nguồn

Pdiesel

28,10

Pth.điện

4,91

Tháng:
Năm:
Tìm kiếm: