Về chúng tôi

Thành tích EVNSPC

Thành tích EVNSPC

  TÊN GIẢI THƯỞNG NĂM NHẬN GIẢI SỐ LƯỢNG
ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI 2005 01
CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ 1998, 2001, 2005, 2007 04
CỜ THI ĐUA BỘ CÔNG NGHIỆP 2006 01
CỜ THI ĐUA BỘ CÔNG THƯƠNG 2012, 2014 02
CỜ THI ĐUA EVN 2018 01
TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC 2009 tới 2014, 2018 tới 2021 10
HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT 2013 01
HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ 2007 01
HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA 2001 01
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT 1995 01
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ 1986 01
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA 1978, 1986, 2019 03
BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2011 01
BẰNG KHEN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 2012, 2013, 2015, 2018, 2019 05
BẰNG KHEN CỦA UBND 2015, 2018 02
BẰNG KHEN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QG VIỆT NAM 2017, 2019, 2020 03