Về chúng tôi

Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp

XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC LONG AN BƯỚC ĐẦU PHÁT TRIỂN PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Long An trực thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam có các ngành nghề kinh doanh chính như: Khảo sát, thiết kế, lập dự án, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, tư vấn kiểm...

xem chi tiết

EVNSPC: Sáp nhập và thành lập Công ty Tư vấn điện miền Nam

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-EVN ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam vào Tổng công ty Điện lực miền Nam;...

xem chi tiết