An toàn & Tiết kiệm điện

Hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM TRONG TRƯỜNG HỌC

Ngày 18/9/2023, Điện lực Ninh Hải - Công ty Điện lực Ninh Thuận đã phối hợp cùng trường Tiểu học Mỹ Tường, xã Nhơn Hải tổ chức chương trình...

xem chi tiết

LAN TỎA Ý THỨC TIẾT KIỆM ĐIỆN TẠI BÌNH THUẬN

  ✅Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, hiện nay...

xem chi tiết

TIẾT KIỆM ĐIỆN - NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG VÀ CẤP BÁCH

Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; tiết kiệm điện...

xem chi tiết

TIẾT KIỆM ĐIỆN LÀ CÁCH HIỆU QUẢ ĐỂ GIẢM GÁNH NẶNG TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Trong thời điểm hiện tại, việc tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các hộ gia đình. Với những thói quen...

xem chi tiết

TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, cả nước phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu...

xem chi tiết