Về chúng tôi

Nhãn hiệu EVN

Bộ quy tắc ứng xử Văn hóa EVN

Xem TẠI ĐÂY

xem chi tiết

Phổ biến Tài liệu Văn hóa doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tài liệu Văn hóa doanh nghiệp . Xem TẠI ĐÂY

xem chi tiết

Phổ biến tài liệu VHDN Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 1056/QĐ-EVN ngày 15/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

xem chi tiết