Lưới điện thông minh

Lưới điện thông minh

CHUYỂN ĐỔI SỐ, ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 VÀO ĐIỀU KHIỂN VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH

Nhằm đáp ứng quá trình chuyển đổi số, áp dụng công nghệ 4.0 vào điều khiển vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Bình Phước đã phối...

xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) ký kết Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (EVNNLDC) về quản lý, vận hành nguồn năng lượng phân tán tại miền Nam.

Ngày 20/10/2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)  đã ký kết hợp tác với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (EVNNLDC) về quản lý,...

xem chi tiết