Lĩnh vực hoạt động

Chuyển đổi số trong quản lý an toàn lao động tại Điện lực Sóc Trăng

  • 09:23 - 23/11/2022
  • 14

Đây là một trong những giải pháp chuyển đổi số do Công ty Điện lực Sóc Trăng nghiên cứu, xây dựng và áp dụng phần mềm lịch an toàn, mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong quản lý an toàn lao động tại đơn vị.

 Phần mềm lịch an toàn là giải pháp được công nhận sáng kiến cấp Tổng công ty và được triển khai xây dựng áp dụng với 02 chức năng chính:

- Theo dõi tai nạn lao động tương ứng theo từng ngày

- Theo dõi tai nạn lao động theo loại hình công việc

Đối với các tai nạn lao động được nhóm tác giả tổng hợp từ diễn biến sự việc các vụ tai nạn lao động từ năm 2003 đến năm 2020, với nội dung ngắn ngọn, tóm tắt diễn biến sự việc vi phạm quy trình, đồng thời trong mỗi nội dung được nêu đều đưa ra bài học kinh nghiệm và giải pháp phòng tránh để đảm bảo cho CBCNV lao động nắm được nguyên nhân, giải pháp phòng tránh tai nạn lao động, nâng cao ý thức chấp hành quy trình an toàn điện, …

Cụ thể hơn, chức năng thể hiện tai nạn lao động tương ứng theo từng ngày được tự động hiển thị trên máy tính người dùng các vụ tai nạn lao động hoặc vi phạm quy trình theo ngày xảy ra tương đương ứng với ngày đã được cấu hình trên server. Qua đó, mỗi ngày khi thao tác trên máy tính, người dùng có thể theo dõi và thuận tiện trong việc nắm bắt được nội dung tóm tắt diễn biến sự việc, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh các nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn lao động.

Tiếp đến, chức năng thể hiện tai nạn lao động theo loại hình công việc được thống kê qua tất cả các loại hình công việc thân thuộc hàng ngày, tương ứng với 01 công việc sẽ đưa ra ít nhất 01 vụ tai nạn, vi phạm quy trình liên quan đã từng xảy ra. Qua đó, để trong công tác sinh hoạt an toàn hàng ngày người chủ trì sinh hoạt có thể linh động trong việc triển khai phổ biến đến người lao động đối với nội dung loại hình công việc sẽ thực hiện trong ngày, đảm bảo an toàn cho đơn vị khi công tác đối với loại hình công việc đó.

Lịch an toàn hiển trên máy tính người dùng các vụ TNLĐ theo ngày xảy ra tương ứng

Các TNLĐ hiển thị theo loại hình công việc hàng ngày

Phần mềm được xây dựng trên ngôn ngữ VB.NET với cơ sở dữ liệu SQL Server hoàn toàn miễn phí. User của admin sẽ cập nhật dữ liệu vào phần mềm, tùy tình hình vi phạm quy trình, tai nạn lao động để kịp thời cập nhất, phổ biến cho các cán bộ liên quan. Thông qua đó, dữ liệu sẽ được tự động hiển thị đến các máy tính đã cài phần mềm và nội dung có thể tùy biến thay đổi. Ngoài ra, các user khác cũng có thể được phân quyền từ admin, thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý phần mềm.

Qua thời gian triển khai áp dụng tại Công ty Điện lực Sóc Trăng, phần mềm lịch an toàn mang lại hiệu quả khả quan, giúp giảm bớt các công đoạn thủ công (giấy tờ, tài liệu giấy, …) trong quá trình tiến hành triển khai và phổ biến đến người lao động liên quan, đồng thời bớt áp lực việc sinh hoạt an toàn cho người chủ trì, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt an toàn ngày, tuần. Do có hình ảnh trực quan sinh động và diễn biến, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm được thể hiện hỗ trợ hiệu quả cho người chủ trì sinh hoạt an toàn. Nâng cao ý thức chấp hành quy trình an toàn của người lao động và kiến thức về an toàn cho người sinh hoạt để luôn có tinh thần cảnh giác và trách nhiệm đối với bản thân, đồng nghiệp và gia đình. Đồng thời hỗ trợ công tác phổ biến tai nạn lao động có tính mới, người lao động sẽ được ôn đi ôn lại các vụ tai nạn, vi phạm quy trình nghiêm trọng để có giải pháp phòng tránh. Khi cần truyền đạt thông tin tuyên truyền phổ biến về an toàn hoặc cần nhấn mạnh nội dung cần chấn chỉnh thì người quản lý chương trình cập nhật vào chương trình 01 lần là có thể truyền tải nhanh chóng đến toàn thể người lao động liên quan

Phần mềm lịch an toàn hiện nay EVN SPC đang triển khai áp dụng 21 Công ty Điện lực thành viên, là một trong những công cụ hỗ trợ quản lý lao động trực tiếp trong quá trình thực thi công việc./.

Nguyễn Vĩnh Quang - PC Sóc Trăng
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan