Lưới điện thông minh

Chỉ số giám sát và điều khiển

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) ký kết Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (EVNNLDC) về quản lý, vận hành nguồn năng lượng phân tán tại miền Nam.

Ngày 20/10/2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)  đã ký kết hợp tác với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (EVNNLDC) về quản lý,...

xem chi tiết